T3, 06 / 2017 4:22 chiều | chauuctayninh

                                                                           TEST RESULT

                                                                         Class: Movers 4

                                                      Term dates: 12.04.2017 to 16.06.2017

         

STT Full name Reading and Writing Listening Speaking Evaluation
01 Hoàng Tuấn Anh 3 4 3 Good
02 Nguyễn Lê Anh Hà 3 3
03 Phạm Thành Lộc 4 4 5 Very Good
04 Huỳnh Quang Minh
05 Lê Bảo Nhi 3 4 4 Good
06 Trần Ngọc Thảo Nguyên 4 4 4 Very Good

Bài viết cùng chuyên mục