T3, 08 / 2017 4:03 chiều | chauuctayninh

TEST RESULT

  Class: Advance Starters

          Term dates: 30.05.2017 to 03.08.2017

         

STT Full name Reading and Writing Listening Speaking Evaluation
01 Trần Nguyễn Dương Khang 4 5 4 Very Good
02 Phan Hữu Lý 4 4 4 Good
03 Nguyễn Thành Nhân 3 3 3 Fair
04 Trần Minh Quân 5 4 4 Very Good
05 Võ Thành Phát 2 3 3 Fair
06 Nguyễn Thanh Thảo Vy 4 4 4 Good

 


Bài viết cùng chuyên mục