T6, 09 / 2017 4:19 chiều | chauuctayninh

Điểm Môn Tin học đại cương học kì 2 năm 2016-2017 (Bảng điểm có tính chất tham khảo) Xem chi tiết bảng điểm tại PĐT ĐHNL.

 


Bài viết cùng chuyên mục