• Phân phối chương trình Môn Tin học – THPT

    3 năm trước chauuctayninh 0
    Phân phối chương trình Môn Tin học – THPT PHÂN PHỐI CH­­­­­­­ƯƠNG TRÌNH THCS TIN HỌC (Dùng cho các cơ quan quản lí giáo dục và giáo viên, áp dụng từ năm học 2009-2010) I. NHỮNG VẤN ĐỀ CỤ THỂ CỦA MÔN HỌC TIN HỌC LỚP 10 1. Tổ chức dạy học – Thời lượng dạy học của môn Tin học lớp 10 là 70 tiết, được dạy  trong 37 tuần của năm học. – Phải đảm bảo dạy đủ số tiết Bài tập và thực hành của từng chương và của cả năm học. Nếu thấy cần thiết và điều kiện cho phép, có thể bổ sung thời l­ượ[...]