• Phân phối chương trình Môn Tin học – THPT

    3 năm trước chauuctayninh 0
    Phân phối chương trình Môn Tin học – THPT PHÂN PHỐI CH­­­­­­­ƯƠNG TRÌNH THCS TIN HỌC (Dùng cho các cơ quan quản lí giáo dục và giáo viên, áp dụng từ năm học 2009-2010) I. NHỮNG VẤN ĐỀ CỤ THỂ CỦA MÔN HỌC TIN HỌC LỚP 10 1. Tổ chức dạy học – Thời lượng dạy học của môn Tin học lớp 10 là 70 tiết, được dạy  trong 37 tuần của năm học. – Phải đảm bảo dạy đủ số tiết Bài tập và thực hành của từng chương và của cả năm học. Nếu thấy cần thiết và điều kiện cho phép, có thể bổ sung thời l­ượ[...]
  • Tin học đăc biệt dành cho học sinh lấy bằng quốc tế

    3 năm trước chauuctayninh 0
    CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN QUỐC TẾ (IC3- MOS) TIN HỌC CHO HỌC SINH – SINH VIÊN  Không căng thẳng, mệt mỏi trong giờ học, không sa đà vào các trò chơi, mục đích khóa học giúp các bé tiếp cận, làm quen được với máy tính, kích thích khả năng sáng tạo, tư duy logic, tìm tòi học hỏi. Không chỉ như vậy, khóa học còn giúp trẻ hình thành kỹ năng làm việc chuyên nghiệp ngay khi còn ngồi trong ghế nhà trường. Chỉ có tại Châu Úc – Ngoại ngữ Tin học Hòa Thành, khóa học tin học cho trẻ em sẽ đáp ứng[...]