• Chứng chỉ Tin học Văn phòng Quốc tế MOS

    3 năm trước chauuctayninh 0
    Chứng chỉ Tin học Văn phòng Quốc tế MOS MOS đáp ứng chuẩn đầu ra, chuẩn tin học của nhiều nhà tuyển dụng quốc tế. Chứng chỉ quốc tế giá trị toàn cầu và trọn đời. MOS CÒN LÀ MỘT ĐIỂM CỘNG SÁNG GIÁ CHO CÁC HỒ SƠ DU HỌC đ/v các bạn học sinh, sinh viên! Chứng chỉ tin học quốc tế MOS đáp ứng chuẩn CNTT nâng cao (Theo Thông tư 03/2014/TT_BTTTT) là chuẩn đầu ra tin học các sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng hiện nay. Chứng chỉ MOS là chứng chỉ giá trị trên toàn cầu & giá trị trọn đờ[...]