• Chứng chỉ Tin học Quốc tế IC3

    3 năm trước chauuctayninh 0
    Thi tại Việt Nam: Cấp bằng Tin học Quốc tế IC3 Giới thiệu bài thi IC3 IC3 (The Internet and Computing Core Certification ) là chứng chỉ đánh giá về kiến thức và khả năng sử dụng máy tính, phần mềm và Internet, được sử dụng rộng rãi trên thế giới với gần 150 nước công nhận, hàng năm có hơn 2 triệu lượt người thi để lấy chứng chỉ này. Ích lợi của chứng chỉ IC3 Chứng chỉ IC3 là một công cụ đắc lực hỗ trợ người sử dụng trong việc: Chứng thực kỹ năng tin học của bản thân bằng Chứng chỉ quốc tế[...]
  • Chứng chỉ Tin học Văn phòng Quốc tế MOS

    3 năm trước chauuctayninh 0
    Chứng chỉ Tin học Văn phòng Quốc tế MOS MOS đáp ứng chuẩn đầu ra, chuẩn tin học của nhiều nhà tuyển dụng quốc tế. Chứng chỉ quốc tế giá trị toàn cầu và trọn đời. MOS CÒN LÀ MỘT ĐIỂM CỘNG SÁNG GIÁ CHO CÁC HỒ SƠ DU HỌC đ/v các bạn học sinh, sinh viên! Chứng chỉ tin học quốc tế MOS đáp ứng chuẩn CNTT nâng cao (Theo Thông tư 03/2014/TT_BTTTT) là chuẩn đầu ra tin học các sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng hiện nay. Chứng chỉ MOS là chứng chỉ giá trị trên toàn cầu & giá trị trọn đờ[...]