• Tin học ứng dụng Công nghệ thông tin nâng cao

    3 năm trước chauuctayninh 0
    ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT TIN HỌC ỨNG DỤNG CNTT NÂNG CAO 1)     Thông tin về học phần –          Tên Học phần: Tin học ứng dụng Công nghệ thông tin nâng cao –          Phân bố thời gian: 108 tiết Lý thuyết         : 42 tiết  Thực hành       : 66 tiết Thảo luận/Thuyết trình nhóm: 0 tiết Tự học             : 108 tiết   2)     Mô tả vắn tắt nội dung Học phần Học phần TH ứng dụng CNTT nâng cao chủ yếu là vận dụng MS Access. MS Access giới thiệu một phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu của hãng Mi[...]