• Tin học ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản

    3 năm trước chauuctayninh 0
    ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT TIN HỌC ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN 1)     Thông tin về học phần –         Tên Học phần: Tin học ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản –         Phân bố thời gian: Lý thuyết:……..…tiết  Thực hành: 96 tiết Thảo luận/Thuyết trình nhóm:..….. tiết Các hoạt động khác: (bài tập, trò chơi, đố vui, diễn kịch, xem phim, …):……tiết Tự học: 96 tiết   2)     Mô tả vắn tắt nội dung Học phần Học phần đi vào các vấn đề liên quan đến một số khái niệm cơ bản về công nghệ thông tin (tin họ[...]