• Tài liệu tham khảo IC3

    3 năm trước chauuctayninh 0
    TÀI LIỆU THAM KHẢO * TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG (IC3 – GS4) Tài liệu Tin học đại cương – Discovering Computers Sách IC3 – Cuộc sống trực tuyến Sách IC3 – Máy tính căn bản Bài tập THDC Chủ đề làm bài thuyết trình môn Tin học đại cương Hướng dẫn làm bài thuyết trình Hướng dẫn làm đồ án Hướng dẫn tạo số trang bất kỳ – Bỏ trang đầu đánh số từ trang sau Bài thuyết trình tham khảo học kỳ 2 năm 2017-2018 Bài đồ án tham khảo học kỳ 1 năm 2017-2018 Bài thuyết trình tham khảo 1 Bài th[...]