• Theo dõi và báo cáo tiến độ học tâp

    3 năm trước chauuctayninh 0
    Số buổi lên lớp, kết quả bài tập và bài kiểm tra định kỳ đều sẽ được lưu lại nhằm giúp các bậc phụ huynh và học viên có thể xem bất kỳ lúc nào. Ngoài ra, vào cuối khóa học, các phụ huynh cũng sẽ được các trợ giảng báo cáo quá trình học tập của con em mình qua điện thoại.