• Kiểm tra đánh giá

    3 năm trước chauuctayninh 0
    Mỗi học viên đều phải thực hiện bài kiểm tra đầu vào để được xếp lớp phù hợp với độ tuổi và khả năng của mình. Những bài kiểm tra định kỳ sẽ được thực hiện thường xuyên trong suốt các khóa học. Qua đó, học viên sẽ theo dõi được sự tiến bộ của mình trong suốt thời gian theo học. Đồng thời khi kết thúc khóa học, học viên sẽ được giáo viên trung tâm kiểm tra trực tiếp bằng điện thoại. [...]