• Giấy chứng nhận hoàn thành khóa học

    3 năm trước chauuctayninh 0
    Mỗi học viên sẽ được nhận Chứng chỉ hoàn thành khóa học sau khi hoàn tất khóa học. Các tiêu chí đánh giá được đề ra dựa trên từng độ tuổi, từng khóa học. Tuy nhiên, phần lớn là dựa trên sự chuyên cần, những nỗ lực, hoạt động trong lớp và kết quả các bài kiểm tra của học viên. IEA sử dụng hệ thống phân cấp giúp học viên đánh giá được sự tiến bộ của mình và quyết định thời điểm thích hợp để tham gia các kỳ thi quốc tế như STARTERS, MOVERS, FLYERS, KET, PET, TOEFL, IELTS, TOEIC hoặc ESOL của đại h[...]