• Chương trình ngoại khóa

    3 năm trước chauuctayninh 0
    Ngoài thời gian tại lớp học, IEA còn tổ chức những chương trình ngoại khóa hấp dẫn, các hoạt động văn hóa đa dạng, các cuộc thi v.v… Chương trình Ngoại khóa của IEA mang đến cho học viên những trải nghiệm thực tiễn và thú vị khi thực hành Anh ngữ ở ngoài lớp học với nhiều tình huống đa dạng, giúp các em phát triển những kỹ năng sống cũng như gặp gỡ nhiều bạn bè mới. [...]