• Điểm Môn Tin học đại cương học kì 2 năm 2016-2017

  2 năm trước chauuctayninh 0
  Điểm Môn Tin học đại cương học kì 2 năm 2016-2017 (Bảng điểm có tính chất tham khảo) Xem chi tiết bảng điểm tại PĐT ĐHNL.  
 • Kết Quả Thi Cuối Khóa Lớp Advance Starter

  2 năm trước chauuctayninh 0
  TEST RESULT   Class: Advance Starters           Term dates: 30.05.2017 to 03.08.2017           STT Full name Reading and Writing Listening Speaking Evaluation 01 Trần Nguyễn Dương Khang 4 5 4 Very Good 02 Phan Hữu Lý 4 4 4 Good 03 Nguyễn Thành Nhân 3 3 3 Fair 04 Trần Minh Quân 5 4 4 Very Good 05 Võ Thành Phát 2 3 3 Fair 06 Nguyễn Thanh Thảo Vy 4 4 4 Good   [...]
 • Kết quả thi lớp Flyers 4

  2 năm trước chauuctayninh 0
  TEST RESULT  Class: Flyers 4           Term dates: 02.05.2017 to 13.07.2017           STT Full name Reading and Writing Listening Speaking Evaluation 01 Phan Hữu Nghị 5 4 4 Very Good 02 Nguyễn Thanh Sang 5 4 4 Very Good 03 Nguyễn Thành Danh 4 4 3 Good [...]
 • Kết quả thi lớp Advance Ket 3

  2 năm trước chauuctayninh 0
  TEST RESULT                 Class: Advance Ket 3           Term dates: 13.05.2017 to 16.07.2017 STT Full name Reading and Writing Listening Speaking Evaluation 01 Trần Minh Nguyên Hãn 5 4 5 Excellent 02 Lê Gia Hòa 5 4 5 Excellent 03 Đỗ Hà Đăng Khoa 2 2 4 Fair 04 Tô Trần Thiện Phúc 5 5 5 Excellent 05 Nguyễn Ngọc Diễm Quỳnh 5 5 5 Excellent 06 Đỗ Trọng Thảo 5 5 5 Excellent 07 Trần Huỳnh Phương Yên 4 4 4 Very Good 08 Nguyễn  Thị Phương Trinh 5 4 4 Very Good [...]
 • Kết quả thi lớp Starters 1

  2 năm trước chauuctayninh 0
                                                                        TEST RESULT                                                                    Class: Starters 1                                                     Term dates: 15.04.2017 to 25.06.2017           STT Full name Reading and Writing Listening Speaking Evaluation 01 Trần Lê Ngọc Tường 4 4 4 Very Good 02 Lý Hoàng Nam 5 5 5 Excellent 03 Lương Quang Vinh 5 5 3 Very Good 04 Nguyễn Lê Anh Khoa 5 5 5 Excellent 05 Hà Nguyễn[...]
 • Kết quả thi lớp Movers 5

  2 năm trước chauuctayninh 0
                                                                               TEST RESULT                                                                             Class: Movers 5                                                           Term dates: 22.04.2017 to 25.06.2017           STT Full name Reading and Writing Listening Speaking Evaluation 01 Nguyễn Phạm Xuân An 3 4 4 Good 02 Đăng Tố Châu 3 4 3 Good 03 Lê Thị Hiền Dung 5 4 5 Excellent 04 Trương Khả Hân 3 3 05 Nguyễn Thị L[...]
 • Kết quả thi lớp Movers 4

  2 năm trước chauuctayninh 0
                                                                             TEST RESULT                                                                          Class: Movers 4                                                       Term dates: 12.04.2017 to 16.06.2017           STT Full name Reading and Writing Listening Speaking Evaluation 01 Hoàng Tuấn Anh 3 4 3 Good 02 Nguyễn Lê Anh Hà 3 3 03 Phạm Thành Lộc 4 4 5 Very Good 04 Huỳnh Quang Minh 05 Lê Bảo Nhi 3 4 4 Good 06 Tr[...]
 • Kết quả thi Lớp Starters 2

  2 năm trước chauuctayninh 0
  TEST RESULT  Class: Starters 2           Term dates: 11.03.2017 to 21.05.2017           STT Full name Reading and Writing Listening Speaking Evaluation 01 Nguyễn Tuấn Anh 5 5 4 Excellent 02 Phạm Nguyễn Gia Bảo 5 5 4 Excellent 03 Hồ Đặng Đăng Khoa 4 4 4 Very Good 04 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh 4 5 5 Excellent 05 Đoàn Huỳnh Tuyết Tâm 5 5 4 Excellent 06 Tạ Nguyễn Bảo Trân 5 5 5 Excellent 07 Lee Jin Wol 5 5 5 Excellent [...]
 • Kết quả thi lớp Starters 6

  2 năm trước chauuctayninh 0
  TEST RESULT Class: Starters 6      Term dates: 14.03.2017 to 25.05.2017           STT Full name Reading and Writing Listening Speaking Evaluation 01 Trần Ngọc Hà 4 5 4 Very Good 02 Trần Nguyễn Dương Khang 4 3 3 Good 03 Phan Hữu Lý 4 4 4 Very Good 04 Hoàng Tuyết Mai 4 / / / 05 Nguyễn Thành Nhân 3 3 3 Fair 06 Trần Minh Quân 3 4 4 Good 07 Nguyễn Thanh Thảo Vy 4 5 4 Very Good [...]
 • Kết quả thi lớp Advance Ket 2

  2 năm trước chauuctayninh 0
        TEST RESULT       Class: Advance Ket 2           Term dates: 04.03.2017 to 14.05.2017           STT Full name Reading and Writing Listening Speaking Evaluation 01 Trần Minh Nguyên Hãn 2 3 4 Good 02 Lê Gia Hòa 2 2 4 Fair 03 Đỗ Hà Đăng Khoa 2 2 4 Fair 04 Tô Trần Thiện Phúc 4 4 4 Very Good 05 Nguyễn Ngọc Diễm Quỳnh 4 4 4 Very Good 06 Đỗ Trọng Thảo 4 3 4 Good 07 Trần Huỳnh Phương Yên 4 4 4 Very Good [...]