• GRAMMAR

    3 năm trước chauuctayninh 0
    GRAMMAR Chương trình Luyện Ngữ pháp Chương trình Luyện Ngữ pháp giúp học viên nắm vững hệ thống ngữ pháp tiếng Anh từ cấp độ từ loại (danh từ, động từ, giới từ…) đến các thì (hiện tại, quá khứ, tương lai, hiện tại hoàn thành…) và cú pháp (cụm từ, mệnh đề, câu…) để hỗ trợ kỹ năng Nghe-Nói-Đọc-Viết tiếng Anh tiếng Anh từ Căn bản (cấp độ A1) đến Nâng cao (cấp độ C1). ​ Với mục tiêu giúp học viên nắm vững toàn bộ hệ thống ngữ pháp tiếng Anh từ Căn bản (cấp độ[...]