• Các Lớp One-To-One

    3 năm trước chauuctayninh 0
    CÁC LỚP ONE-TO-ONE TỔNG QUAN KHÓA HỌC Đây là Chương trình “Một thầy – Một trò”, được thiết kế chuyên biệt cho từng đối tượng học viên cụ thể, có nhu cầu và mục đích đặc biệt. Tùy theo yêu cầu của học viên để Nhà trường và Phòng đào tạo sẽ lên kế hoạch cụ thể từ khâu tư vấn, kiểm tra trình độ (gồm 4 kỹ năng), sắp xếp thời gian phù hợp với nhu cầu của học viên và giáo viên phụ trách. Thời gian học không giới hạn mà hoàn toàn phụ thuộc vào yêu cầu của học viên. Kết quả được bảo đ[...]