• UPPER LEVEL

    3 năm trước chauuctayninh 0
    2. UPPER LEVEL (CẤP CAO): Muốn nhập học Upper Level, học viên phải đạt số điểm của kỳ thi nhập học. Chuyên dạy luyện giọng AMERICAN PRONUNCIATION, ĐÀM THOẠI CHUYÊN ĐỀ, NGỮ PHÁP & VIẾT THƯ TỪ THƯƠNG MẠI. Gồm 3 lớp sau đây: PHẢN XẠ 4000 (REFLEX 4000): – Học 4 tuần (Tuần 6 ngày). PHẢN XẠ 5000 (REFLEX 5000): – Học 4 tuần (Tuần 6 ngày). PHẢN XẠ 6000 (REFLEX 6000): – Học 4 tuần (Tuần 6 ngày). Tốt nghiệp chứng chỉ OUTERSPACE CERTIFICATE OF UPPER REFLEX ENGLISH. [...]