• Các chủ đề tham khảo Anh văn phản xạ

  7 tháng trước chauuctayninh 2
  Chủ đề tham khảo nhóm 13 HK2 2016-2017.
 • ADVANCED LEVEL

  4 năm trước chauuctayninh 0
  3. ADVANCED LEVEL: Dành cho HV đã học xong Upper Level và muốn chuyên hẳn về tiếng Anh: Thuyết trình, Viết luận văn cao cấp và Report. Không nhận HV bên ngoài. PHẢN XẠ 7000 (REFLEX 7000): –  Học 4 tuần (Tuần 6 ngày). PHẢN XẠ 8000 (REFLEX 8000): – Học 4 tuần (Tuần 6 ngày). PHẢN XẠ 9000 (REFLEX 9000): – Học 4 tuần (Tuần 6 ngày). Tốt nghiệp chứng chỉ OUTERSPACE CERTIFICATE OF ADVANCED REFLEX ENGLISH. [...]
 • UPPER LEVEL

  4 năm trước chauuctayninh 0
  2. UPPER LEVEL (CẤP CAO): Muốn nhập học Upper Level, học viên phải đạt số điểm của kỳ thi nhập học. Chuyên dạy luyện giọng AMERICAN PRONUNCIATION, ĐÀM THOẠI CHUYÊN ĐỀ, NGỮ PHÁP & VIẾT THƯ TỪ THƯƠNG MẠI. Gồm 3 lớp sau đây: PHẢN XẠ 4000 (REFLEX 4000): – Học 4 tuần (Tuần 6 ngày). PHẢN XẠ 5000 (REFLEX 5000): – Học 4 tuần (Tuần 6 ngày). PHẢN XẠ 6000 (REFLEX 6000): – Học 4 tuần (Tuần 6 ngày). Tốt nghiệp chứng chỉ OUTERSPACE CERTIFICATE OF UPPER REFLEX ENGLISH. [...]
 • LOWER LEVEL

  4 năm trước chauuctayninh 0
  1. LOWER LEVEL (CẤP CĂN BẢN): PHẢN XẠ 1000 (REFLEX 1000): – Học 4 tuần (tuần 6 ngày). – Dành cho những người hoàn toàn chưa biết gì hoặc những người muốn học lại từ đầu. PHẢN XẠ 2000 (REFLEX 2000): – Học 4 tuần (tuần 6 ngày). – Dành cho những người đã học lâu nhưng hoàn toàn mất căn bản hoặc không nói được Anh Ngữ. PHẢN XẠ 3000 (REFLEX 3000): – Học 4 tuần (tuần 6 ngày). Tốt nghiệp chứng chỉ OUTERSPACE CERTIFICATE OF LOWER REFLEX ENGLISH [...]