T3, 03 / 2017 1:44 chiều | chauuctayninh

CÁC LỚP ONE-TO-ONE

TỔNG QUAN KHÓA HỌC

Đây là Chương trình “Một thầy – Một trò”, được thiết kế chuyên biệt cho từng đối tượng học viên cụ thể, có nhu cầu và mục đích đặc biệt. Tùy theo yêu cầu của học viên để Nhà trường và Phòng đào tạo sẽ lên kế hoạch cụ thể từ khâu tư vấn, kiểm tra trình độ (gồm 4 kỹ năng), sắp xếp thời gian phù hợp với nhu cầu của học viên và giáo viên phụ trách.

Thời gian học không giới hạn mà hoàn toàn phụ thuộc vào yêu cầu của học viên. Kết quả được bảo đảm.

Các lớp đặc biệt “Một thầy – một trò” thường tập trung vào các đối tượng học viên và chương trình sau:

IELTS – TOEFL – TOEIC – PHỎNG VẤN DU HỌC

Thông tin về học phí, xin liên hệ Phòng Ghi Danh.

ONE-TO-ONE INTENSIVE COURSES

At The Châu Úc Language School, our objective is to offer learners with special needs intensive English courses labeled One-To-One which is designed to maximize their progress in English, in the shortest period of time, in a relaxed and hospitable environment.

We achieve this by treating learners as an individual. On an One-To-One course, learners are carefully matched to an particular teacher specializing in teaching English, who meets their needs and shares their interests. Teachers in charge know their learners’ strengths and weaknesses through an entry test and therefore can design and deliver lessons to suit them.

Schedule is flexibly arranged at the convenience of the learners and teachers. Such courses are particularly intended for IELTS, TOEIC, TOEFL test-takers and Visa applicants.


Bài viết cùng chuyên mục